Head of FR&P and Commercial Finance

Naszym klientem jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów retailowych na świecie.
Absolutny lider swojej branży. W związku z planami rozwojowymi i dużą transformacją struktur, utworzono nowe stanowisko, w ramach którego poszukujemy ciekawych kandydatów/kandydatek:

 Head of FR&P and Commercial Finance

(Warszawa, model hybrydowy)

Obowiązki:

 • Prowadzenie i nadzorowanie procesu planowania finansowego,
 • Kontrola i analiza realizacji budżetu,
 • Przygotowanie projekcji i planów finansowych,
 • Przygotowanie lub nadzorowanie procesu sporządzania raportów i informacji zarządczych,
 • Tworzenie polityk i opracowywanie procedur w obszarze planowania finansowego,
 • Wsparcie CFO w tworzeniu strategii finansowej spółki,
 • Nadzorowanie finansowania działalności spółki (płynność finansowa, stan gotówki, finansowanie itp.)
 • Ścisła współpraca z CFO w obszarze analiz i opracowań, oceniających pod względem finansowym (opłacalności) planowane projekty,
 • Wsparcie CFO w regularnym przygotowywaniu raportów w ramach sprawozdawczości wewnątrz firmy, a także nadzorowanie obszaru sprawozdań finansowych, również we współpracy z audytem zewnętrznym,
 • Nadzorowanie współpracy z Shared Service Center w zakresie prawidłowości i rzetelności zapisów księgowych we wszystkich obszarach (z uwzględnieniem księgowań płacowych),
 • Zarządzanie obszarem ryzyk (risk management) i nadzorowanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatków VAT, CIT i podatków lokalnych.

Oczekiwania:

 • Przynajmniej 3- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Zrozumienie priorytetów biznesowych, identyfikowanie możliwości obniżenia kosztów w firmie,
 • Znajomość finansów dużych korporacji,
 • Wiedza w zakresie podatków, umiejętność przeprowadzania analiz finansowych i planowania rozwoju dużych firm,
 • Umiejętność oceny projektów pod względem ekonomicznym, opłacalności, zwrotu z inwestycji itp.,
 • Umiejętność prezentowania wyników i planów,
 • Umiejętność analizy trendów makroekonomicznych i ich ewentualnego wpływu na działalność firmy,
 • Umiejętność zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami, w tym zarządzania współpracą z Shared Service Center,
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz umiejętność identyfikacji niezgodności i trafne formułowanie rozwiązań,
 • Proaktywność i inicjatywa w działaniu, a także otwartość na nowe wyzwania i wdrażanie zmian,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Bardzo dobra znajomość Excel.

Nasz klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Bonus roczny,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej,
 • Karty Świąteczne,
 • Zniżki na produkty firmy,
 • Pracę w modelu hybrydowym.

Jeśli szukasz miejsca, w którym Twoja praca będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój szybko rosnącej firmy, aplikuj! 


  Załącz swoje CV

  Zaznacz zgody:

  *chcę wziąć udział w tym procesie rekrutacji
  Usługa Formularza Rekrutacyjnego jest świadczona na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem Twoich danych osobowych Amberstone Associates Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia aplikowania na powyższą ofertę pracy w ramach usługi Formularza Rekrutacyjnego, na zasadach opisanych w Regulaminie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, jest dostępne w Polityce prywatności.

  chcę być informowany o podobnych ofertach pracy
  Usługa Usługi Informowania o Ofertach pracy jest świadczona na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem Twoich danych osobowych Amberstone Associates Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia włączenie przesłanych dokumentów aplikacyjnych do Bazy Danych Kandydatów w ramach Usługi Informowania o Ofertach pracy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, jest dostępne w Polityce prywatności.