Starszy Specjalista ds. operacji kartowych | Rekrutacja zamknięta

Dołącz do dużej, międzynarodowej instytucji finansowej jako specjalista odpowiedzialny za
współpracę z partnerami w zakresie biznesu kart debetowych i kredytowych.

Starszy Specjalista ds. operacji kartowych
(Warszawa)

Będziesz:

 • współpracować z organizacjami płatniczymi, producentem i personalizatorem kart oraz
 • procesorem transakcji kartowych
 • rozliczać koszty i przychody wynikające z uczestnictwa w organizacjach płatniczych i ze
 • współpracy z partnerami
 • nadzorować poprawność wykonywania usług przez partnerów, monitorować SLA itp.
 • uzgadniać, wykonywać i monitorować procedury współpracy z innymi jednostkami w Grupie
 • (spółki z różnych krajów), zapewniać wsparcie drugiej linii dla zespołów obsługi klienta (spółki
 • z różnych krajów)
 • koordynować współpracę z organizacją płatniczą – monitoring i implementacja regulacji i
 • mandatów oraz audytów
 • implementować nowe produkty w organizacji płatniczej, u procesora i personalizatora
 • zamawiać i nadzorować realizację produkcji kart oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • współpracować z działem marketingu w zakresie przygotowania wizerunków kart i materiałów

Dlatego potrzebujesz:

 • doświadczenia we współpracy z organizacjami płatniczymi, procesorem transakcji kartowych, producentami i personalizatorami kart
 • znajomości regulacji organizacji płatniczych i płatniczych
 • znajomości języka angielskiego mówionego i pisanego na poziomie zaawansowanym, którą
 • wykorzystasz we współpracy międzynarodowej
 • gotowości do rozwiązywania problemów, negocjacji i samodzielnego działania
 • kilkuletniego doświadczenie pracy w banku lub innej instytucji finansowej wydającej karty
 • samodzielności i inicjatywy

Nasz klient oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • profesjonalne i kompleksowe wdrożenie oraz realne możliwości rozwoju i pracy przy projektach międzynarodowych
 • przyjazną atmosferę pracy wśród prawdziwych pasjonatów rozwoju produktów
 • możliwość rozwoju i udziału w nowym projekcie kartowym